nov

24

Posted by : Jeanette | On : 24. november 2010

Hvis man gerne vil have en bestemt race, bør man købe sin hund i en kennel. Kennelejeren har typisk god erfaring med den pågældende race og kan beskrive dens typiske kendetegn og de egenskaber.

Prægningsfasen

På hundekennelerne kan man lære hvalpens mor at kende, og man får at vide hvem faderen er. I gode kenneler er hvalpene glade for kontakt med mennesker og kommer løbende med det samme. Det er et tegn på, at hvalpene har haft meget kontakt med mennesker fra tredje leveuge – den såkaldte prægningsfase. Derfor har de fået den opfattelse, at mennesker er en slags artsfæller. De første uger er altafgørende for den rigtige kontakt mellem mennesker og hund senere i livet.

Det kan nogle gange dog frarådes at gå til de meget store kenneler, som hvor man kan opleve at de ofte betragter hundeopdræt som en indtægtskilde og udelukkende holder hundene i bur. Den manglende kontakt med mennesker i de første uger vil senere give sig udslag i uheldig adfærd.

På dyreinternater sidder der mange hunde og venter på at blive afhentet og få et godt liv. Man skal dog være meget forsigtig med at anskaffe sig en hund fra et internat. Det er kun sjældent, at internatet ved noget om, hvilket liv hunden har haft før.

Man kan også vælge at købe hvalpen fra private hjem. Her kan man møde hvalpens mor og se hvilket miljø hvalpen er vokset op i.

Share

okt

17

Posted by : Jeanette | On : 17. oktober 2010

Disse hundes funktion har været at overtage kattens arbejdsområde. De formår både at arbejde selvstændigt samt med jægeren. Bag en sådan funktion ligger flere forskellige karakteristika, som må være til stede for at honorere disse arbejdsbager, blandt andet vældig stor og vedholdende interesse for småvildt.

Hundene afliver byttet, besidder en stor selvstændighed samt stædighed. De kan i bestemte situationer tage alt som en udfordring, have en meget kort lunte samt kamplyst. Smertetærsklen er høj, blot er de ømtålelige overfor berøring af skæg og poter, hvilket kræver, at de håndteres tidligt og lærer, at dette giver en god oplevelse. De har en stor byttebevidsthed og vogter gerne deres bytte. Samtidig ligger det i arbejdsopgaverne, at de har et stort aktivitetsniveau.

Hundene er tidligt udviklede, fysisk robuste, hurtige og smidige og ikke specielt overfølsomme over for signaler. De gør meget samt knurrer/snakker. Nogle af racerne er ikke særlig sociale over for mennesker, men kan dog godt vise venlighed uden for eget territorium. Opnår de ikke den mentale aktivering, de har behov for, kan de forfalde til at grave huller i haven samt gø, når der går mennesker forbi deres enemærke.

Mange af hundene er små og derfor nemme at have. Dette må dog ikke forlede nogen til at tro, de ikke kræver en del, samt er i stand til at lære mange ting. Ofte tror man for eksempel, at en gravhund intet kan læres, idet den er for stædig og enerådig. Det er ikke korrekt, men mange af hundene i denne gruppe kræver lidt mere, når det handler om at indlære. Træningen skal foregå på deres præmisser, for de besidder ikke samme samarbejdsvilje eller fokusering på ejeren, som flere at de andre hundegrupper. De er imidlertid meget charmerende små hunde, som gerne vil arbejdes med og som oftest har et vældig stort ego.

Inden for denne gruppe bør forekomme en del pelspleje og trimning, som foretages blandt andet for at undgå eksem, allergi og lignende.

Share